Polityka prywatności

Polityka prywatności
 

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 15.03.2023.

 1. WSTĘP

Dbamy o to, aby przetwarzanie Danych osobowych odbywało się zgodnie z prawem. Ważna jest dla Nas także przejrzystość Naszych działań. Dlatego, w Polityce Prywatności zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzanych przez Nas Twoich Danych osobowych.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania Twoich Danych osobowych, skontaktuj się z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych w sposób opisany poniżej w punkcie IV i V Polityki.

      II. DEFINICJE

Wyrazy lub zwroty pisane z wielkich liter mają znaczenie wskazane poniżej:
a. „Administrator / My” – Got Glass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Radomiu, adres: 26-600 Radom, ul. Marii Fołtyn 11.
b. „Dane osobowe / Dane” – informacje identyfikujące Ciebie lub sprawiające, że bezpośrednio lub pośrednio posiadając te informacje można Cię zidentyfikować np.: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e – mail, adres dostawy.
c. „Konto” – usługa umożliwiająca dokonywanie Zamówień, bez każdorazowego wypełnienia Formularza Zamówienia, podgląd historii Zamówień, zmianę danych.
d. „Polityka” – ten dokument, czyli Polityka Prywatności.
e. „Porzucony koszyk” – usługa przypomnienia o niedokończonym zamówieniu i pozostawieniu Produktów w Koszyku.
f. „Produkt” – rzecz ruchoma aktualnie dostępna w Sklepie.
g. „Regulamin” – regulamin świadczenia przez Nas usług drogą elektroniczną zamieszczony na stronie internetowej: www.gotglass.eu/regulamin.
h. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
i. „Sklep” – sklep internetowy B2B i B2C.

III. STRESZCZENIE

Danych osobowych używamy m.in., aby móc realizować zamówienia, udzielać odpowiedzi na zadawane Nam pytania, przyjmować reklamacje, przesyłać Newsletter.

Dane przekazujemy wyłącznie podmiotom, które dają gwarancję, że będą je przetwarzać zgodnie z prawem. Mogą to być Nasi partnerzy, ale również podmioty świadczące dla Nas usługi (np. biura rachunkowe, biura prawne, zewnętrzna firma wspomagająca Nas w zakresie IT, podmiot przesyłający Newsletter).

Przede wszystkim przetwarzamy Dane osobowe, które sam/a Nam podajesz – Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki, numer konta bankowego itp. Część informacji może być też automatycznie gromadzona przez wykorzystywane przez Nas narzędzia np.: Sklep zbiera informacje na temat Produktów, które oglądasz, Twoich zamówień (w tym tych niedokończonych, kiedy porzucasz koszyk), wiemy też, czy otworzyłaś/eś, czy kliknęłaś/eś w Newsletter oraz zamieszczone w nim linki itp.

W związku z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych przysługuje Ci szereg praw, takich jak: prawo dostępu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z poniższą treścią Polityki.

    IV. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, w szczególności dotyczące przetwarzania Twoich Danych osobowych, możesz się z Nami skontaktować:
• telefonicznie: w dni robocze od 7:30 do 15:30;
• e-mailowo: pisząc wiadomość na adres: customer@gotglass.eu;
• na adres korespondencyjny: Got Glass Sp. z o.o. Sp. k., 26–600 Radom, ul. Szklana 2.

 

     V.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

     A. Rejestracja i prowadzenie Konta

Cele i podstawy przetwarzania:

Rejestrując się w Sklepie B2C i zakładając Konto podajesz nam Dane osobowe konieczne do zarejestrowania i założenia Konta, tj. e-mail, imię i nazwisko oraz hasło.

Got Glass oferuje swoje Produkty również podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (B2B).

Rejestrując się w Sklepie B2B i zakładając Konto podajesz nam Dane osobowe konieczne do zarejestrowania i założenia Konta, tj. nazwę firmy, imię i nazwisko (w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), numer NIP, adres siedziby, adres dostawy (gdy jest inny niż adres siedziby), numer telefonu kontaktowego, aktywny adres poczty elektronicznej. Powyższe Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy), w celu świadczenia Ci usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (usługa Konta).

Ponadto na podstawie Naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dostosowujemy Sklep, aby dostarczyć Ci jak najlepszych doświadczeń związanych z jego działaniem. Wykorzystujemy w tym celu integrację Google Analytics z Twoim kontem. Oznacza to, że przypisujemy do Twojego Konta informacje zgromadzone przez Google Analytics takie jak:

 • dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz;
  • dane związane z przeglądarką, z której korzystasz;
  • Twój adres IP;
  • Twoje działania w witrynie lub aplikacji;
  • dane o lokalizacji;
  • identyfikator reklamowy.

Dobrowolność podania Danych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie Danych osobowych jest wymogiem umownym. Niepodanie Danych osobowych uniemożliwi założenie Konta.

W Sklepie B2C możesz zrobić również zakupy bez rejestracji Konta. Wtedy podane przez Ciebie Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed wykonaniem umowy.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Jeżeli się zarejestrujesz w Sklepie, Twoje Dane osobowe będziemy przechowywać dopóki będziesz miał Konto w Sklepie. Konto możesz usunąć w każdej chwili. Po usunięciu Konta Twoje Dane osobowe będziemy przechowywać nie dłużej niż 8 lat, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z umowy dotyczących rękojmi za wady rzeczy. Dane te przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli Naszego uzasadnionego interesu polegającego na obronie naszych praw.

Jeżeli dokonujesz zakupów bez rejestracji Konta, Twoje Dane przetwarzamy przez czas trwania rękojmi, tj. 2 lata od zakupu. Jeżeli w tym czasie zgłosisz swoje roszczenia z rękojmi czas przetwarzania Twoich Danych ulega odpowiedniemu wydłużeniu.

   B. Złożenie zamówienia i jego obsługa

Cele i podstawy przetwarzania:

Jeżeli składasz zamówienie w Sklepie dobrowolnie, podajesz Dane osobowe niezbędne do jego zrealizowania w szczególności: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, w przypadku wystawienia faktury VAT – nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP. Nasz system może również zapisać Twój numer IP, z którego korzystałeś w trakcie składania zamówienia. Możemy również przetwarzać dane dotyczące płatności (np. informacje jaki sposób płatności wybrałeś/aś).
Aby zrealizować zamówienie wprowadzamy je do Naszej bazy. W bazie Twoje zamówienie zestawiane jest z innymi informacjami, tj. wybranym przez Ciebie sposobem płatności, Produktami jakie zamówiłeś, sposobem dostawy itp.

W tej sytuacji Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania Twojego zamówienia, czyli zrealizowania umowy, której jesteś stroną. Ponadto w celu zrealizowania obowiązków nałożonych przepisami prawa (podatkowych, księgowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz w celach identyfikacji Cię jako klienta powracającego i ewentualnej obrony przed roszczeniami na postawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na rozpoznaniu Cię jako klienta powracającego, w tym przyznaniu Ci rabatów, przypisaniu informacji z poprzedniego Konta oraz obronie Naszych praw.

Dobrowolność podania Danych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie Danych osobowych jest wymogiem umownym. Jeżeli nie podasz Danych nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Twoje Dane osobowe będziemy przechowywać przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, czyli przez 8 lat. Twoje Dane osobowe mogą być przez Nas przetwarzane dłużej, jeżeli nakazują to przepisy prawa (np. przepisy podatkowe, księgowe, rachunkowe). Możemy je również przetwarzać dłużej, jeżeli będzie to dotyczyło obrony przed roszczeniami, jak również, gdy będziemy chcieli zidentyfikować Cię jako klienta powracającego.

    C. Odstąpienie od umowy oraz reklamacje

Cele i podstawy przetwarzania:

Odstępując od umowy, albo składając reklamację przekazujesz Nam Dane osobowe niezbędne do rozpatrzenia Twojego żądania. W tej sytuacji Dane osobowe przetwarzamy na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu nadania biegu i rozpatrzenia Twojego odstąpienia od umowy, albo reklamacji, jak również w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na rozpatrzeniu Twojego żądania i obrony Naszych praw.

Dobrowolność podania Danych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Nas działań.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do załatwienia sprawy, a następnie przez okres 8 lat, czyli do czasu upływu terminów wynikających z rękojmi. Jeżeli odstąpiłeś od umowy, Twoje odstąpienie i towarzyszące mu dokumenty będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach podatkowych, co do zasady 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jeżeli dochodzisz od Nas roszczeń w związku z reklamacją, Twoje Dane osobowe będziemy przetwarzać odpowiednio dłużej – do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, której dotyczy reklamacja.

    D. Newsletter

Cele i podstawa przetwarzania:

Przetwarzamy Dane osobowe w Sklepie B2C, w celu przesyłania Ci Newslettera w związku z Twoim zamówieniem tej Usługi. Newsletter obejmuje przesyłanie informacji o promocjach, ofertach, rabatach, konkursach, zniżkach. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W każdej chwili możesz wypisać się z Newslettera, klikając w odpowiedni link w przesyłanej do Ciebie wiadomości lub kontaktując się z nami w sposób opisany w punkcie IV i V Polityki.

System, który obsługuje Newsletter zapamiętuje Twój adres IP, z którego korzystałeś zapisując się do Newslettera. Ponadto określa Twoją przybliżoną lokalizację i śledzi w jaki sposób postępujesz z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami np.: jakie wiadomości otworzyłeś, w których kliknęłaś/eś w linki itp. W celu lepszego zarządzania Newsletterem możemy przetwarzać te Dane, aby dostosowywać Newsletter do Twoich indywidualnych potrzeb związanych z Naszymi Produktami. Takie profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołującej skutki prawne ani nie wpływa na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Przetwarzanie Danych osobowych zebranych przez Nas automatycznie odbywa się na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celu dostosowania i maksymalnego wykorzystania Naszych działań mailingowych. Nasz uzasadniony interes polega na świadczeniu usługi Newslettera, która w jak najlepszym stopniu odpowiada oczekiwaniom jego subskrybentów.

Dobrowolność podania Danych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie Danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie tych Danych osobowych uniemożliwi wysyłanie Newslettera.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane do momentu rezygnacji przez Ciebie z Newslettera lub do czasu, kiedy przestaniemy wysyłać Newsletter.

    E. Profile na portalach społecznościowych

Cele i podstawa przetwarzania:

Przetwarzamy Twoje Dane osobowe, które zostały ujawnione przez Ciebie na Naszych profilach w portalach społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, YouTube i Pinterest (np.: imię i nazwisko, pseudonim, treść komentarza, reakcje polubieniami).

Dane osobowe przetwarzamy w celach:

 • umożliwienia Ci aktywności na Naszych profilach;
  • aktywnego prowadzenia Naszych profili, w tym udzielania odpowiedzi na Twoje komentarze, przekazywania informacji o Naszych wydarzeniach/produktach/ promocjach;
  • statystycznych i analitycznych;
  • ewentualnej obrony przed roszczeniami.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Nasz uzasadniony interes polega na promowaniu Naszych profili na portalach społecznościowych, które pokazują Naszą działalność oraz oferowane przez Nas Produkty oraz na obronie Naszych praw.

Dobrowolność podania Danych osobowych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym/umownym/ warunkiem zawarcia umowy.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami wskazanymi w politykach prywatności tych portali społecznościowych.

W celu uzyskania szczegółów dotyczących przetwarzania Danych osobowych przez administratorów portali społecznościowych, w tym celów i zakresu gromadzonych Danych, ich dalszego przetwarzania, odwiedź strony internetowe zawierające polityki prywatności poszczególnych administratorów portali społecznościowych:

 • Facebook: facebook.com/privacy/explanation;
  • You Tube: youtube.com/t/terms_dataprocessing;
  • Instagram: help.instagram.com/519522125107875;
  • Pinterest: policy.pinterest.com/pl/privacy – policy.

    F. Opinie i komentarze

Cele i podstawa przetwarzania:

Jak masz Konto w Sklepie, w celu oceny Naszych Produktów, możesz wyrazić opinię lub komentarz. Jeżeli posłużysz się swoimi Danymi osobowymi (np.: imieniem i nazwiskiem, identyfikującym Cię adresem e-mail) będziemy je przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wyrażonej poprzez dodanie tego komentarza lub opinii. W każdej chwili możesz zażądać skasowania Twojego komentarza lub opinii, co będzie jednoznaczne z wycofaniem zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Danych dokonane przed jej wycofaniem.

Dobrowolność podania Danych osobowych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do podzielenia się opinią lub komentarzem.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzamy przez czas oferowania przez Nas danego Produktu i publikowanie go w Sklepie.

    G. Kontakt mailowy lub drogą tradycyjną

Cele i podstawa przetwarzania:

Kiedy kontaktujesz się z nami e-mailowo lub w formie tradycyjnej (listownie) i kontakt ten jest niezwiązany z inną zawartą umową, podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych jest Nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Polega on na prowadzeniu z Tobą korespondencji w celu załatwienia danej sprawy. W takim przypadku przetwarzamy tylko Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Przetwarzamy również Dane osobowe w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Nasz uzasadniony interes w tym przypadku polega na obronie Naszych praw.

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali Produktu lub go nabyli.

Dobrowolność podania Danych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym/umownym/ warunkiem zawarcia umowy. Jednak niepodanie tych Danych osobowych uniemożliwi nam kontakt i załatwienie sprawy.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy, a po tym okresie przez okres przedawnienia roszczeń wynoszący 6 lat lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

    H. Kontakt telefoniczny

Cele i podstawa przetwarzania:

Kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie i kontakt ten jest niezwiązany z inną zawartą umową, podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest Nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Poprosimy o podanie Danych osobowych tylko, gdy będzie to niezbędne do zajęcia się daną sprawą. Nasz uzasadniony interes polega na rozmowie w celu załatwienia danej sprawy. W takim przypadku przetwarzamy tylko Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy kontakt. Przetwarzamy również Dane osobowe w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami na podstawie Naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Nasz uzasadniony interes w tym przypadku polega na obronie Naszych praw.

Dobrowolność podania Danych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym/umownym/ warunkiem zawarcia umowy. Jednak niepodanie tych Danych osobowych uniemożliwi Nam kontakt i załatwienie sprawy.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy, a po tym okresie przez okres przedawnienia roszczeń wynoszący 6 lat lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

    I. Formularz „Powiadom o dostępności”

Cele i podstawa przetwarzania:

Gdy wpisujesz swój adres e – mail w okienko „Powiadom o dostępności” (lub o innej tożsamej nazwie), bo chcesz wiedzieć, kiedy ponownie dany Produkt będzie dostępny przetwarzamy Twoje Dane osobowe gdy:

 • posiadasz Konto – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – wyświadczenia usługi elektronicznej zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
  • nie posiadasz Konta – podstawą prawną przetwarzania jest Nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na poinformowaniu Cię o tym, kiedy Produkt będzie dostępny w związku z uprzednio wyrażoną przez Ciebie zgodą na otrzymywanie informacji handlowej.

Dobrowolność podania Danych i konsekwencje ich niepodania:

W przypadku, gdy posiadasz Konto, podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie tych Danych osobowych uniemożliwi wysyłanie powiadomień o dostępności.

W przypadku gdy nie posiadasz Konta, podanie Danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy. Jednak niepodanie tych Danych osobowych uniemożliwi Nam wysłanie Ci powiadomienia.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Twoje Dane osobowe przetwarzamy przez 3 lata i po tym czasie usuniemy je z Naszej bazy.

    J. Obowiązki podatkowe i księgowe

Cele i podstawa przetwarzania:

Aby wypełnić obowiązki księgowe i podatkowe (np. przy wystawieniu faktury), przetwarzamy Dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży).

Dobrowolność podania Danych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie Danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Dane te będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami prawa handlowego i podatkowego, co do zasady 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

    K. Porzucony koszyk

Cele i podstawa przetwarzania:

W celu przypomnienia Ci o Porzuconym koszyku, czyli o niedokończonym zamówieniu i pozostawieniu Produktów w koszyku, ewentualnie propozycji zakupu Produktów podobnych do tych w koszyku, wyślemy Ci e-maila lub smsa zachęcające abyś sfinalizował/a zamówienie.

Wiadomość zostanie przesłana w czasie 24 godz. od porzucenia koszyka.

Jeżeli posiadasz Konto i jesteś zarejestrowany, przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu świadczenia usługi elektronicznej przypomnienia o Porzuconym koszyku. Podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w zakresie świadczenia usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Jeżeli nie posiadasz Konta/jesteś niezarejestrowana/y i wyraziłeś/aś zgodę marketingową na otrzymywanie informacji o Porzuconym koszyku, Twoje Dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na przypomnieniu Ci o dokończeniu zamówienia. Dane przetwarzamy również w celach analitycznych i statystycznych na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na prowadzeniu analiz zachowań i aktywności. Ponadto przetwarzamy Dane w celu ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na obronie Naszych praw.

Dobrowolność podania Danych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wysyłania powiadomień na temat Porzuconego koszyka.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Twoje Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawarcia tej umowy, czyli przez 6 lat.
Jeżeli nie posiadasz Konta / jesteś niezarejestrowany Twoje Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
– Edrone sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
– Edrone sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:
– kody śledzenia Edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także
w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu Edrone.

 

   VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – część dotycząca wyłącznie kontaktów biznesowych

 1. Gdy jesteś Naszym kontrahentem, albo reprezentantem/pełnomocnikiem podmiotu trzeciego, który jest Naszym kontrahentem.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Twoich Danych osobowych:

Jeżeli jesteś Naszym kontrahentem (prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą), przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy (w tym w celu utrzymania komunikacji). Przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Jeżeli jesteś reprezentantem/pełnomocnikiem podmiotu trzeciego, przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu zrealizowania przez Ciebie czynności na rzecz reprezentowanego podmiotu. Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest konieczność przetwarzania Danych niezbędnych do zawarcia i zrealizowania umów zawartych z kontrahentami.

Jeżeli jesteś Naszym kontrahentem (prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą) lub reprezentantem/pełnomocnikiem podmiotu trzeciego, przetwarzamy Twoje Dane osobowe również w celu:

 • inicjowania kontaktu i utrzymywania relacji biznesowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez Nas prawnie uzasadnionych interesów, polegających m.in. na budowaniu sieci kontaktów i udoskonalaniu Naszych usług);
  • wypełniania ciążących na Nas obowiązków prawnych (w tym w celu realizowania przez Nas obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez Nas prawnie uzasadnionych interesów, polegających na obronie Naszych praw).

Źródło pozyskania Twoich Danych osobowych:

Gdy nie podałeś/aś nam samodzielnie Twoich Danych osobowych, prawdopodobnie źródłem, z którego pozyskaliśmy Twoje Dane osobowe jest Twój pracownik/współpracownik będący Twoją osobą kontaktową.

Jakie Dane przetwarzamy:

Jeżeli jesteś Naszym kontrahentem (prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą) przetwarzamy, w szczególności Twoje Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, firma (nazwa), adres siedziby, NIP, REGON, numer rachunku bankowego, adres e-mail oraz numer telefonu.

Jeżeli jesteś reprezentantem/pełnomocnikiem podmiotu trzeciego będącego naszym kontrahentem przetwarzamy w szczególności Twoje Dane osobowe takie jak: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, funkcja, adres e-mail oraz numer telefonu.

Dobrowolność podania Danych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie przez Ciebie Danych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia i wykonania umowy i jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania Danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Gdy jesteś kontrahentem, albo reprezentantem/pełnomocnikiem podmiotu trzeciego, który jest Naszym kontrahentem, Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu trwania umowy – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń). Twoje Dane osobowe będą przetwarzane również w celach utrzymania relacji biznesowych, do czasu osiągnięcia przez Nas celu lub do czasu Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych.

 1. Gdy jesteś osobą kontaktową Naszego kontrahenta.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Twoich Danych osobowych:

Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu:

 • realizacji współpracy na podstawie umowy zawartej przez Nas jako stronę umowy (w tym w celu utrzymywania komunikacji) z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą. Podstawą przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) polegający na realizacji współpracy z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą, który wskazał Cię jako osobę kontaktową;
  • inicjowania kontaktu i utrzymywania relacji biznesowych. Podstawą przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), polegający na budowaniu sieci kontaktów i udoskonalaniu Naszych usług;
  • ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) polegający na obronie Naszych praw.

Źródło pozyskania Twoich Danych osobowych:

W przypadku, gdy Twoje Dane przekazał Nam ktoś inny niż Ty, prawdopodobnie źródłem, z którego pozyskaliśmy Twoje Dane jest Twój pracodawca/zleceniodawca, który wskazał Cię jako osobę kontaktową.

Jakie Dane osobowe przetwarzamy:

Przetwarzamy podane przez Ciebie Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Dobrowolność podania Danych i konsekwencje ich niepodania:

Przetwarzanie podanych przez Ciebie Danych osobowych jest wymogiem umownym (wykonanie umowy zawartej pomiędzy Nami a Twoim pracodawcą/zleceniodawcą) i jest dobrowolne. Niepodanie Danych może utrudnić Nam wykonanie umowy.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Twoje Dane osobowe przetwarzamy przez czas trwania umowy zawartej przez Nas z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą (lub przez okres, gdy pozostajesz osobą kontaktową swojego pracodawcy/zleceniodawcy w związku z realizacją umowy), a po zakończeniu trwania umowy przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń). Dane osobowe będą przetwarzane również w celach utrzymywania relacji biznesowych z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą do czasu osiągnięcia przez Nas celu lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

VII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich Danych osobowych mogą być: podmioty powiązane z Nami osobowo lub kapitałowo, Nasi zleceniobiorcy wykonujący na Naszą rzecz usługi w szczególności w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego oraz księgowego, kurierzy, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi i wsparcie teleinformatyczne (np. hostingodawcy, dostawcy usług chmury obliczeniowej, w której przechowujemy kopie zapasowe mogące zawierać Twoje Dane osobowe, dostawcy systemu mailingowego, za pośrednictwem którego przesyłany jest Newsletter, podmiot świadczący Nam usługi systemu CRM, w którym przechowywane są Twoje Dane w celu usprawnienia obsługi, dostawca systemu chatbota itp.), podmioty wspierające utrzymanie relacji i inicjatyw biznesowych, agencje marketingowe, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, niszczenia dokumentów lub audytowe.

Zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Twoje Dane możemy udostępnić organom państwowym, w szczególności: urzędom skarbowym, Policji, sądom, prokuraturom.

Ponadto w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu usług korzystamy z narzędzi, które mogą gromadzić takie Dane osobowe jak: informacje o Twojej przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, ile czasu zajmuje Ci przeglądanie poszczególnych podstron, ile czasu spędzasz w Sklepie, w jaki sposób się po nim poruszasz, w jakie linki klikasz, jakiej jesteś płci, w jakim jesteś wieku, z jakiej strony przeszedłeś do Sklepu, lokalizacja miejsca z którego łączysz się z Internetem (ograniczona do miejscowości). Naszym zdaniem wskazane powyżej informacje nie są danymi osobowymi w rozumieniu RODO. Gromadzą je zewnętrzni usługodawcy na zasadach jakie wynikają z ich regulaminów i polityk prywatności dotyczących narzędzi, z których korzystają. Z założenia informacje te służą do jak najtrafniejszego dopasowywania reklam do Twoich zainteresowań, mierzenia jak skuteczne są te reklamy, polepszania jakości świadczonych usług, zapobiegania nadużyciom i oszustwom. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w dalszej części Polityki.

VIII. PRZESYŁANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA EOG)

Z założenia nie przekazujemy Twoich Danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. Jednak w związku z tym, że korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów dostarczających narzędzia do komunikacji (np. pocztę elektroniczną) może dochodzić do przekazywania Danych na serwery znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (poza Państwami Unii Europejskiej, Islandią, Norwegią i Liechtensteinem). Zewnętrzne podmioty dostarczające narzędzia do komunikacji zapewniają odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności, takie jak standardowe klauzule umowne.

   IX. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przetwarzania przez Nas Danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady, Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (głównie cele marketingowe).

Po upływie właściwych okresów przetwarzania, Dane osobowe zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane. „Okres przechowywania Danych osobowych” został odrębnie wskazany do każdej z czynności przetwarzania opisanej w punkcie VI i VII Polityki.

Gdy jesteś osobą, która korzysta z Naszych profili na portalach społecznościowych Twoje Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami wskazanymi w politykach prywatności tych portali społecznościowych. Linki do polityk prywatności portali społecznościowych znajdują się w pkt VI lit. e) Polityki.

  X. TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do Twoich Danych, a więc prawo do uzyskania od Nas informacji, czy Twoje Dane są przetwarzane, a jeżeli tak to w szczególności informacje o celach przetwarzania, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych itp.;
  • prawo do uzyskania kopii Danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • prawo do sprostowania, czyli prawo do poprawienia nieprawidłowych i/lub niekompletnych Danych;
  • prawo do usunięcia Danych – np. gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie zaprzestajemy dokonywania operacji na Danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziłeś/aś zgodę, oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania Danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  • prawo do przenoszenia Danych, czyli prawo do uzyskania Danych w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt, albo prawo do żądania przeniesienia Twoich Danych bezpośrednio do innych administratorów, gdy jest to technicznie możliwe;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (dotyczy głównie przetwarzania Danych w celach marketingowych);
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych – np. poprzez zmianę ustawień przeglądarki dot. plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
  • prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje Dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych przysługuje Ci, gdy:

 • przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś lub
  • Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli masz do Nas żądania związane z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych, skontaktuj się z Nami w sposób opisany w pkt IV Polityki.

W przypadku, gdy będziemy potrzebowali więcej informacji na temat zgłoszonego żądania, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o doprecyzowanie / przekazanie dodatkowych informacji. Podanie tych informacji nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wykonania żądania. Niepodanie informacji będzie skutkować odmową wykonania żądania.

Żądanie możesz zgłosić osobiście lub za pomocą pełnomocnika.

Odpowiedzi na Twoje żądanie udzielimy w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdy będziemy potrzebować więcej czasu na udzielenie odpowiedzi, poinformujemy Cię o tym przed upływem tego terminu i wskażemy, dlaczego potrzebujemy więcej czasu na rozpatrzenie Twojego żądania.

Jeżeli zwróciłeś się do Nas z żądaniem w sposób elektroniczny, przekażemy Ci odpowiedź w formie elektronicznej, chyba że zażądasz, aby odpowiedź była przekazana w innej formie.

 XI. PROFILOWANIE

Automatycznie oceniamy i analizujemy Twoją aktywność, aby przedstawić Ci reklamy, oferty i promocje jak najlepiej dostosowane do Twoich zainteresowań. Nasze działania nie wywołują jednak skutku prawnego lub w podobny sposób istotnie na Ciebie nie wpływają. Oznacza to, że nie różnicujemy Twojej sytuacji od sytuacji innych klientów, nie ma to wpływu na pokazywane Ci ceny, nie różnicujemy warunków umów.

XII. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np.: na komputerze/tablecie/smartfonie) osób odwiedzających nasz Sklep i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

Głównym celem plików cookies jest ułatwienie Ci korzystania ze Sklepu i spowodowanie, by Sklep był bardziej przyjazny. Informacje zbierane za pomocą plików cookies są przechowywane m.in. w celach utrzymania Twojej sesji w Sklepie, pomagają nam ulepszać Sklep poprzez dokonywanie szacunków dotyczących statystyk użytkowania Sklepu, pomagają dostosowywać wygląd Sklepu do Twoich indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb.Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na nim.

W ramach Strony wykorzystujemy cztery typy plików cookies:

 • pliki cookies sesyjne: zbierają informacje o Twoich czynnościach i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie wejścia do Sklepu i kończy się z chwilą opuszczania Sklepu. Po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia końcowego zapisane informacje są usuwane z pamięci. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie Danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia;
  • pliki cookies trwałe: są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm plików cookies trwałych nie pozwala na pobieranie Danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia;
  • pliki cookies własne: zamieszczane przez Nas, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Sklepu;
  • pliki cookies zewnętrzne: odczytywane przez systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem tych plików cookies, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczna.

Po wejściu do Sklepu, do czasu aż wyrazisz zgodę, wszystkie pliki cookies (poza niezbędnymi) pozostają zablokowane. Możesz zarządzać, które pliki cookies pozostawić, a które wyłączyć. Musisz jednak pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie plików cookies może powodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.

Jeżeli przeglądarka internetowa, z której korzystasz automatycznie wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies i ich nie blokuje, zgodnie z polskimi przepisami założyliśmy, że wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies na Twoim urządzeniu, przechowywanie w nich informacji oraz uzyskiwanie do nich dostępu. Zgodę możesz cofnąć poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w Twoim urządzeniu, przez które korzystasz z Naszego Sklepu.

Wykorzystujemy pliki cookies następujących podmiotów trzecich:

 1. a) Google Analytics

W celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (administrator cookies zewnętrznego: Google Ireland Limited spółka zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem Irlandii, numer rejestracyjny: 368047, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlandia).

Google Analytics automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu ze Sklepu. Informacje są, co do zasady, przekazywane i przechowywane w serwerach Google zlokalizowanych na całym świecie. Realizując te działania opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), polegającym na tworzeniu statystyk oraz ich analizie w celu optymalizacji Naszego Sklepu. Aktywowaliśmy anonimizację adresu IP – Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej i przez to nie powinien być łączony z innymi danymi Google. Tylko wyjątkowo pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany.

W ramach Google Analytics nie gromadzimy danych pozwalających na identyfikację, ani nie łączymy tych informacji w celu umożliwienia takiej identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tu: policies.google.com/privacy?hl=pl/.

 1. b) Google AdWords

Ten system zapewnia funkcje remarketingowe. Obsługuje je Google Ireland Limited spółka zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem Irlandii (numer rejestracyjny: 368047, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlandia).

Dane osobowe przetwarzamy w celu marketingu własnych Produktów lub usług na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) polegającego na działaniach promocyjnych Administratora.

Dzięki Google AdWords, wyświetlamy Ci reklamy w sieci Google w zależności od Twojego zachowania w Sklepie, np.: oglądając jakiś Produkt automatycznie jest pozostawiony w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie od Google i w ten sposób możemy przestawiać Ci reklamę podczas korzystania przez Ciebie z Internetu, przeglądania innych stron w ramach sieci Google.

My tylko definiujemy grupy odbiorców, do których mają docierać reklamy, natomiast nie ponosimy odpowiedzialności za działania Google, który może te dane zestawiać z innymi Danymi osobowymi.

Ustawieniami możesz zarządzać bezpośrednio na stronie internetowej Google: adssettings.google.com.

XIII. NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W Sklepie używamy wtyczek i przycisków udostępnianych przez portal społecznościowy Facebook.

Wchodząc do Sklepu Twoja przeglądarka wysyła informację do portali o tym, że ją odwiedziłaś/eś. Wtyczki i przyciski są częścią portali społecznościowych, dlatego Twoje wejście powoduje, że przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego portalu społecznościowego do Sklepu.

Administratorzy serwisów mogą gromadzić informacje na Twój temat i wykorzystywać te informacje, aby dopasowywać do Ciebie warunki oglądania Sklepu. Mogą również wykorzystywać te informacje w swoich własnych celach np.: optymalizacja własnych działań, dopasowywania do Ciebie Produktów.

Nawet jak nie jesteś zalogowany na portalu społecznościowym, przeglądarka może wysyłać zestaw informacji do administratorów portali społecznościowych. Zestaw informacji jest ograniczony w porównaniu do tego co jest przekazywane, gdy jesteś zalogowany na portalach społecznościowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach i politykach prywatności tych portali społecznościowych. Linki do polityk prywatności portali społecznościowych znajdują się w pkt VI lit. e) Polityki.

XIV. AKTUALIZOWANIE POLITYKI
Polityka jest na bieżąco weryfikowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 15.03.2023.

Kontakt

Masz pytania? Zadzwoń! +48 667 940 072

Got Glass Spółka z o. o. Spółka Komandytowa
ul. Marii Fołtyn 11, 26-600 Radom

customer@gotglass.eu